HİZMETLERİMİZ
  OSGB Hizmetleri
  İşyeri Hekimliği
  İş Güvenliği Uzmanı
  Diğer Sağlık Personeli
  Risk Değerlendirilmesi
  Acil Durum Planları
  İş Güvenliği Eğitimleri
  İlk Yardım Eğitimleri
  Mobil Sağlık Hizmetleri
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TEMİNİ

22/07/2013 tarihinde yürürlüğe giren iş yeri hekimi ve diğer sağlık  personelinin görev yetki sorumluluk
ve eğitimleri hakkındaki yönetmelik kapsamında iş yerlerinde diğer sağlık personeli şeklinde tarif edilen
sağlık memuru,acil tıp teknisyeni,hemşire ve çevre sağlığı teknisyeni gibi mesleki diploma ve yeterliliği
olan personel bulundurma zorunluluğu da yeni yönetmelik ile beraber yürürlüğe girmiştir.

Kadromuzda bulunan ve sağlık alanındaki tecrübelerini iş yerlerine taşıma amacı ile de özel eğitilen
sağlık personelimiz gerek iş yeri hekimi gerek iş güvenliği uzmanı ve çalışanlarınızın işlerini daha da
kolaylaştırmaktadır.
Yapacağımız iş birliği ile firmanıza gönderilecek sağlık personeli ekibimiz ilgili kanun ve yönetmeliklerin
getirdiği tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.
İlgili kanun ve yönetmelikler gereği  sağlık personelinin yapacağı çalışmalar ;

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri
hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi
tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte
çalışmak.

f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle
işbirliği yapmak.

 
Copyright © 2018 İREM OSGB / Tüm hakları saklıdır.
Adres: Oruç Reis Mh. Tekstilkent Cd. Tekstilkent Sit. B9 Blok No: 10AA/304 Esenler / İSTANBUL / Tel & Fax: +90 212 438 10 18