HİZMETLERİMİZ
  OSGB Hizmetleri
  İşyeri Hekimliği
  İş Güvenliği Uzmanı
  Diğer Sağlık Personeli
  Risk Değerlendirilmesi
  Acil Durum Planları
  İş Güvenliği Eğitimleri
  İlk Yardım Eğitimleri
  Mobil Sağlık Hizmetleri
İREM OSGB HİZMETLERİ

- İREM OSGB İŞ SAĞLIĞI

- İREM OSGB İŞ GÜVENLİĞİ
- İREM OSGB EĞİTİM - İREM OSGB RİSK ANALİZİ
- İREM OSGB SAĞLIK TARAMASI - İREM OSGB MOBİL SAĞLIK
- PERİYODİK ÖLÇÜM VE KONTROLLERİ - MÜŞTERİ DENETİMLERİNE HAZIRLIK (Sedex, Bscı, İnditex, Next vb.)
1- İş yerlerinde ilgili yönetmelikler doğrultusunda Risk Değerlendirmesi çalışmalarının yapılması
2- Eğitim yönetmeliği doğrultusunda ilgili eğitimler ile iş yeri risk planına göre belirlenecek özel
eğitimlerin verilmesi
3- İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturarak çalışmalarına katılmak
4- İş yeri Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
5- İş yeri Yıllık Eğitim Planı hazırlamak
6- İç Yönetmelik hazırlamak
7- İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
8- İlgili yönetmelikler doğrultusunda Acil Durum Planlarını hazırlamak
9- Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
10- İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
11- Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
12- Çalışma talimatları hazırlamak
13- İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
14- Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
15- Kimyasal maddelerle çalışma ve depolama şartlarını belirlemek
16- Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yaparak işverene seçimi konusunda tavsiyelerde bulunmak
17- İlgili yönetmelikler doğrultusunda Kaldırma makinelerinin ve basınçlı kapların periyodik kontrollerini takip etmek
18- Elektrik güvenliği, topraklama tesisatı, paratonerin kontrol ve testlerini takip etmek
19- İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
20- Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
21- Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
22- İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
23- İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
24- İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
25- Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı
ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
26- İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
27- İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık
muayenelerini yapmak
28- Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
29- İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
30- Yıllık çalışma planı hazırlamak
OSGB HİZMETLERİ

-  İş Güvenliği Eğitimleri

-   İlk Yardım Eğitimlerinin Verilmesi
-  Acil Durum Planları -   Yangın Eğitimlerinin Verilmesi
-  İş Güvenliği Uzmanı Temini -   Hijyen Eğitimlerinin Verilmesi
-  İşyeri Hekimi Temini -   Mobil Sağlık Hizmetleri
-  Diğer Sağlık Personeli Temini -   İş Yeri Ortam Ölçüm Hizmetinin Verilmesi
-  Risk Değerlendirilmesi Yapılması  
 
Copyright © 2018 İREM OSGB / Tüm hakları saklıdır.
Adres: Oruç Reis Mh. Tekstilkent Cd. Tekstilkent Sit. B9 Blok No: 10AA/304 Esenler / İSTANBUL / Tel & Fax: +90 212 438 10 18