KOBİLERİN DİKKATİNE
Kobi, Küçük ve Mikro İşletmeler Dikkat
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 50’nin altında çalışanı olan işyerlerinde İşverenler; bünyelerinde İş Güvenliği Uzmanı ve
İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğu bulunmasa dahi İş Sağlığı ve Güvenliği açısında 4 temel uygulamayı ele almak durumundadırlar.
Bu İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları;
1- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin verilmesi
2- Risk Analizi ve Değerlendirmesinin yapılması
3- Acil Durum Planlamaları ve Yangın uygulamaları
4- Çalışanların Sağlık Tetkik ve Raporlarının temin edilmesi’dir.

6331 Sayılı Kanun kapsamında Kobi ve küçük işletme statüsünde olan İşletmelerde de muhakkak ele alınması gereken hizmetler olarak karşımıza
çıkan yukarıda belirtilen uygulamaların işverenler açısından yaptırılmamış olması sonucunda ciddi ceza durumları söz konusudur.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işletmelerde İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık Personeli)
çalıştırma zorunlulukları açısından 3 kademeli olarak hayata geçecektir. Kamu, Ticaret, Sanayi İşletmeleri ve tüm özel sektör işletmeleri faaliyet
konularına bakılmaksızın İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları bakımından bu kanun kapsamına alınmıştır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Personel istihdamına yönelik yürürlüğü;
50 ve daha fala çalışanı olan tehlike sınıfına bakılmaksızın tüm işyerleri 30 Aralık 2012
50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerleri 01/01/2014 
50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 01/07/2016  tarihinden itibaren bu kanun kapsamında faaliyet göstermek zorunda bırakılmıştır.

Kanunun amacı “İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev
yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.” olarak ifade edilmiştir.
Kanun kapsamında 6. Madde gereği; işletmeler yukarıda zikredilen tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre ilgili tarihte İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve
diğer sağlık personelini bünyesinde istihdam etmeli veya İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğünden yetkili OSGB(ortak sağlık güvenlik birimlerinden)’den
hizmet almalıdırlar.
Kanun kapsamında 30 Haziran 2013 ve 30 Haziran 2014 tarihinde İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık
Personeli) çalıştırma zorunluluklarının haricinde kanunun diğer maddeleri ile ilgili (Risk analizi, sağlık gözetimi, çalışanların eğitilmesi, acil durum
planlamaları, yangın ile ilgili tedbirler vb.) zorunlulukların ele alınması esastır.
 
Copyright © 2018 İREM OSGB / Tüm hakları saklıdır.
Adres: Oruç Reis Mh. Tekstilkent Cd. Tekstilkent Sit. B9 Blok No: 10AA/304 Esenler / İSTANBUL / Tel & Fax: +90 212 438 10 18